Ελαιόλαδο Χρυσοπηγή: καλλιέργεια

Κλάδεμα

Από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο

Το κλάδεμα των ελαιόδενδρων είναι μια σημαντική εργασία που αποσκοπεί στην προσαρμογή της ανάπτυξη της καρποφορίας των δένδρων στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και στις καλλιεργητικές μας επιδιώξεις, ιδιαίτερα στη διευκόλυνση της συγκομιδής, η οποία αποτελεί και το σπουδαιότερο πρόβλημα της ελαιοκαλλιέργειας σήμερα.
Οι στόχοι του κλαδέματος είναι:

Το ισοζύγιο μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας.
Η ελαχιστοποίηση της μη παραγωγικής περιόδου.
Η παράταση της περιόδου σταθερής απόδοσης του φυτού.
Η αποφυγή της πρόωρης παρακμής ή γηρασμού του δένδρου.
Η επίτευξη οικονομικών ωφελειών.
Η εξοικονόμηση υγρασίας, που είναι περιοριστικός παράγοντας σε ξηρικούς ελαιώνες.

Λίπανση

Άνοιξη & Καλοκαίρι

Για την λίπανση του χωραφιού μας το καλύτερο είναι να έχουμε κάνει ανάλυση του εδάφους . Έπειτα με την συμβουλή του γεωπόνου μας κάνουμε την λίπανση ώστε να βοηθήσουμε τα δέντρα μας να αναπτυχθούν και να καρποφορήσουν . Άζωτο ,Φώσφορο, Κάλιο, Βόριο είναι οι βασικές ουσίες που βοηθούν το δέντρο να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει.

Αντιμετώπιση Ζιζανίων

Άνοιξη

Η ελιά μπορεί να επιβιώσει σε χαμηλής γονιμότητας εδάφη και με ελάχιστη υγρασία. Δυστυχώς όμως, πολλά είδη ζιζανίων είναι προσαρμοσμένα στις ίδιες συνθήκες και αναπτύσσονται γρηγορότερα από τα ελαιόδεντρα, αφαιρώντας από το έδαφος το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ζιζάνια, ειδικά τα πολυετή ειδή, έχουν σχεδόν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης με τις ελιές. Εντούτοις, η προσαρμοστικότητα και η μεγαλύτερη αποδοτικότητα τους, εξασφαλίζουν γρηγορότερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτήν της ελιάς. Για το λόγο αυτό, η αντιμετώπιση των ζιζανίων πρέπει να γίνεται τέσσερις έως έξι εβδομάδες πριν την έναρξη της εαρινής βλάστησης των δένδρων.

Άρδευση

Από τον Μάϊο ως τον Οκτώβριο

Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και γι’αυτό είναι δυνατή η καλλιέργεια της ακόμη και σε συνθήκες μεγάλης ξηρασίας, στις οποίες κανένα άλλο καρποφόρο δένδρο δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Όμως, η άμυνα αυτή είναι σε βάρος της ανάπτυξης και της απόδοσης των δένδρων. Έτσι, με κάθε βελτίωση των συνθηκών υγρασίας του εδάφους βελτιώνεται θεαματικά και η παραγωγικότητα, γιατί η ελιά έχει την ικανότητα να αξιοποιεί τέλεια κάθε ποσότητα εδαφικού νερού που της προσφέρεται.

Συγκομιδή

Από τον Νοέμβριο ως τον Δεκέμβριο

Η συγκομιδή των καρπών πραγματοποιείται συνήθως με το χέρι ή μηχανικά. Το παραδοσιακό σύστημα συγκομιδής γίνεται με ραβδισμό, δηλαδή με χτύπημα των κλάδων των δένδρων. Οι καρποί πέφτουν στα δίχτυα ελαιοσυλλογής, που απλώνονται γύρω και κάτω από τα δένδρα και στη συνέχεια συλλέγονται από το έδαφος και κατευθύνονται στο εργοστάσιο για την άλεση τους και την παράγωγη του ελαιολάδου